Các khóa học CNTT cơ bản

STT KHẢO THÍ/KHOÁ ĐÀO TẠO NỘI DUNG THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ/HỌC VIÊN SỐ LƯỢNG HV ĐĂNG KÝ TỔI THIỂU GHI CHÚ
1 Thi lấy chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03 của Bộ TTTT   02 tiếng (1 tiếng lý thuyết (trắc nghiệm) + 1 tiếng thực hành) 1.000.000đ   Tạm thời dừng (sẽ thông báo lại sau)
2 Lớp ôn tập ứng dụng CNTT cơ bản Ôn tập 06 module kiến thức liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03 của Bộ TTTT 5 buổi (2 tiếng/buổi)

 

  40  
3 Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản Giới thiệu chung về CNTT và các ứng dụng sử dụng trong công tác hành chính, văn phòng 3 buổi (2 tiếng/buổi) 1.000.000đ 40  
4 Kỹ năng xử lý văn bản cơ bản Hướng dẫn xử lý văn bản cơ bản 6 buổi (2 tiếng/buổi) 1.000.000đ 40  
5 Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản Hướng dẫn kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản 6 buổi (2 tiếng/buổi) 1.000.000đ 40  
6 Kỹ năng sử dụng trình chiếu cơ bản Hướng dẫn kỹ năng sử dụng trình chiếu cơ bản 6 buổi (2 tiếng/buổi) 1.000.000đ 40  

Leave a Comment

Your email address will not be published.