Các khóa học Tiếng Anh

STT KHẢO THÍ/KHOÁ ĐÀO TẠO NỘI DUNG THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ/HỌC VIÊN SỐ LƯỢNG HV ĐĂNG KÝ TỔI THIỂU GHI CHÚ
1 Thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh PTE General do Pearson cấp   Gồm:

–       Bài thi viết (gồm 3 kỹ năng nghe, đọc, viết): 75-95 phút

–       Bài thi nói: 5-7 phút

1.200.000đ    
2 Khoá đào tạo tiếng Anh theo khung 6 bậc – A2

Chương trình liên kết giữa Trường Đại học Mở Hà Nội và Pearson

         
3 Khoá đào tạo tiếng Anh theo khung 6 bậc – B1

Chương trình liên kết giữa Trường Đại học Mở Hà Nội và Pearson

         
4 Pre-IELTS Dành cho hv chưa biết gì về IELTS và căn bản về tiếng Anh

Hv ôn luyện các kiến thức ngữ pháp nền tảng và làm quen với IELTS

 

36 buổi (2 tiếng/1 buổi)

 

(3 tháng, mỗi tuần 3 buổi)

5.400.000đ 20  
5 IETLS Foundation

(Mục tiêu 4.0 – 4.5)

Dành cho hv đạt IELTS 3.0 hoặc đã qua khoá học Pre-IELTS

Học IELTS theo 04 kỹ năng

36 buổi (2 tiếng/1 buổi)

 

(3 tháng, mỗi tuần 3 buổi)

7.200.000đ 20  
6 Các khoá học tiếng Anh online theo trình độ từ thấp đến cao

Chương trình do Ellacy global education (USA) cung cấp và cấp chứng nhận hoàn thành từng cấp độ

Phát triển khả năng Anh ngữ ở cả bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. 40 buổi (1 tiếng/1 buổi) –1 session

 

Mỗi level 2 sessions

 

(Tổng cộng có 6 levels: Basic 1, Basic 2, Intermediate 1, Intermediate 2, Advance 1, Advance 2)

 

40 USD phí đăng ký

720 USD học phí

(16.754.400đ)

 

6 Online

 

7 Khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm Giúp học viên phát triển kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho công việc, cuộc sống 60 buổi (2 tiếng/buổi)

(20 buổi/1 giai đoạn. Tổng 3 giai đoạn: Beginner, Intermediate, Advanced)

  10  

Leave a Comment

Your email address will not be published.