Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị du lịch khách sạn giữa Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) và Trường Quản trị khách sạn Châu Á Thái Bình Dương (PIHMS)

Bằng Quốc tế

2 năm tại Việt Nam + 2,5 năm tại New Zealand

2+2.5

0
thực tập hưởng lương lên tới $30.000 NZD
0
55% sinh viên được tuyển dụng khi chưa tốt nghiệp

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Phổ thông trung học
  • Điểm Trung bình học tập 6.5 trở lên.
  • Hạnh kiểm lớp 10,11,12 từ Khá trở lên
  • Ứng cử viên đạt IELTS 5.0 được xét tuyển vào học tại Việt Nam
  • Khi chuyển tiếp sang New Zealand phải đạt IELTS 6.0

PIHMS là trường duy nhất tại New Zealand có đầy đủ cơ sở vật chất để đào tạo tất cả các nghiệp vụ về khách sạn tại khuôn viên của trường từ các bậc học khác nhau: Dự bị vào đại học, Cao đẳng, Đại học, Văn bằng 2, Sau đại học, Thạc sĩ với bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới.

Đăng ký PIHMS-HOU ngay hôm nay

Với việc nhu cầu nguồn nhân lực ngành du lịch khách sạn đang ngày càng tăng trong bối cảnh vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực có chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam, Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) và Trường Khách sạn Quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS) New Zealand đã hợp tác mang đến chương trình đào tạo chất lượng cao BẬC CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN.

Play Video