Các khóa học Tiếng Anh

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và Bồi dưỡng ngắn hạn của Viện Đại học Mở Hà Nội thiết kế các khóa học tiếng Anh dựa trên các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất trên thế giới và liên tục được đổi mới dựa trên các phản hồi của người học cùng sự đóng góp của các giảng viên Đọc thêm …

Luyện thi IELTS/TOEFL/TOEIC

Về khóa học:Đây là khóa học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS/TOEFL/TOEIC. Với các giảng viên kinh nghiệm đã đào tạo rất nhiều lớp IELTS/TOEFL/TOEIC, bạn sẽ được truyền đạt những kỹ năng mới nhất, những mẹo làm bài thi IELTS/TOEFL/TOEIC thú vị. Sau khi kết thúc khóa học: Giúp học viên phát triển các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Đọc thêm …

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Về khóa học: Đây là khóa học giúp học viên phát triển các kỹ năng tiếng Anh tổng quát như nghe, nói, đọc, viết; đồng thời giúp học viên nâng cao vốn từ vựng về kinh tế, văn hóa, xã hội,…giúp cho học viên tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong học tập và công việc. Sau khi Đọc thêm …